SJUKVÅRDSGUIDEN

Enkel sjukdomsinformation på nätet.

sjukvård symtom klamydia chlamydia
 
Klamydia

Klamydia är en mycket vanlig sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterier. Du får klamydia genom att ha sex eller sexuell kontakt med någon som är smittad. Både män och kvinnor kan få sjukdomen. Klamydia ger oftast inte några symtom. Om du får symptom på klamydia kanske du märker en brännande känsla när du urinerar eller onormala flytningar från vagina eller penis.

Klamydia kan infektera urinvägarna hos både män och kvinnor. Hos kvinnor, kan en klamydiainfektion i reproduktionssystemet leda till inflammatorisk sjukdom, vilket kan leda till infertilitet eller allvarliga problem vid graviditet. Barn som föds av smittade mödrar kan få ögoninfektioner och lunginflammation från klamydia. Hos män, kan klamydia infektera det rör som transporterar spermier, vilket kan ge smärta, feber och i sällsynta fall infertilitet.

Symptom på klamydia är bla. att det svider när man kissar eller att man har flytningar från penis, slida eller ändtarm. Det är dock även vanligt att inga symtom uppträder.

Du kan bota klamydia med antibiotika. Om du är sexuellt aktiv, kan du minska din risk att få klamydia genom att använda kondom. Idag finns det enkla och säkra tester som visar om du har klamydia.

 

Klamydia- vanligare än du tror

  • Kllamydia är vanligt i Sverige med över 42 000 anmälda fall av klamydiainfektion 2008. Det faktiska antalet är sannolikt mycket högre. 

  • Klamydia finns i alla åldersgrupper, men främst drabbas tonåringar och unga vuxna (medelåldern för kvinnor var 21,6 år 2008). Mer än hälften av fallen var  kvinnor (57%).

  • De flesta kvinnor med klamydia (och ungefär hälften av männen) upplever inte några symptom

Hur undvika klamydia

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Klamydia kan överföras vid vaginalt och analt sex. Klamydia kan även smitta genom oralsex även om det är mindre sannolikt. Klamydia kan dessutom överföras även om penis eller tungan inte kommer in i slidan, munnen eller ändtarmen. Man skyddar sig genom attt använda kondom konsekvent.

Det är även viktigt att man kontinuerligt testar sig för klamydia. Klamydia kan botas med en enkel antibiotikakur. En person kan förmedla klamydia till en partner från det att de smittats tills behandlingen är avslutad.

Läs mer

Symptom på klamydia

Symtom är inte särskilt användbara för att avgöra om någon är smittad med klamydia. De första symtomen på klamydia liknar bla symptom på gonorré. Dessutom har ungefär 75% av kvinnorna och 50% av männen inga symptom. Om en person får symptom, brukar de utvecklas inom en till tre veckor efter exponering för klamydia. 

Några symtom för kvinnor är bla.flytningar, sveda vid urinering och för män bla. vätskor från penis,

smärta eller brännande känsla vid urinering och smärta/svullnad av testiklar

Läs mer

Diagnos och behandling

Det finns flera olika tillförlitliga tester för klamydia. Nyare undersökningar, är mycket exakta och lätta att genomföra. Vanligt är att man tar urinprov eller prov med kompress från smittat område tex. ändtarm eller slida.. 

Klamydia omfattas av smittskyddslagen och alla man haft sex med måste kontaktas och undersökas

Det finns antibiotikabehandlingar (bla. azitromycin och doxycyklin) som är effektiva vid behandling av klamydia. Vilka antibiotika som ordineras avgörs av läkare. Det är viktigt att eventuella partners också testas och behandlas.s